استقلال در عربستان الحلال را شکست داد!!

تیم فوتبال استقلال تهران در عربستان موفق شد

 این تیم را با 2 گل شکست دهد و در صدر جدول

باقی بماند!!

پیش از این تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان در

 اصفهان با چهار گل و تیم تراکتور سازی با یک گل

از حریفان خودشکست خورده بودند!!