فینال جام حذفی.....

پرسپولیس به فینال جام حذفی رسید !!!!!!!

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در فینال جام حذفی می بایست مقابل

 سپاهان اصفهان بازی کند تا تکلیف قهرمان جام حذفی مشخص گردد