استقلال قهرمان زود هنگام لیگ برتر ایران شد..

هنر نمایی فرهاد مجیدی استقلال را قهرمان لیگ برتر کرد...

قهرمانی تیم فوتبال استقلال تهران را به همه

هواداران محترم این باشگاه تبریک می گوئیم..

 

 

فرهاد مجیدی روح استادش را شاد کرد..

 

 

استقلال تیم محبوب قلبها...

 

 

سپاهان اصفهان هم با پیروزی برابر تیم پرسپولیس تهران مقام قهرمانی

 جام حذفی را از آن خود نمود که به همه طرفداران و مردم خوب اصفهان

این قهرمانی را تبریک می گوئیم.