تصاویر جالب ورزشی..

 

هوادار متعصب استقلال..

 

 

یکی از بازیکنان خوب تیم نوفرست..

 

 

 

آرم مدرسه فوتبال بارسا ی بیرجند

 

کاپ قهرمانی تیم نونهالان نوین نوفرست: از راست ،امید صادقپور ، امیر میری ، محمد قیطاسی و علی چاحوضی..

 

سرمربی تیم نوین نوفرست حمید رضا قیطاسی..