علی دایی سرمربی پرسپولیس شد!

رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درمصاحبه با یکی از خبرنگاران علی دایی را به عنوان سرمربی پرسپولیس معرفی نمود که با حاشیه هایی از جمله داد و بیداد تدارکات تیم ملی مواجه شد..!!