اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بیرجند..

مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بیرجند گفت: مراسم افتتاحیه مرکز عرضه محصولات کشاورزی ،دامی و کالاهای اساسی روز چهارشنبه 29خرداد ساعت 30/9صبح با حضور استاندار محترم وسایر مسئولین برگزار میگردد.