مدرسه فوتبال بارسا ثبت نام می کند...

مدرسه فوتبال بارسا یکی از مجهز ترین مدارس

 فوتبال استان خراسان جنوبی با بهترین مربیان

 با شرایط ذیل برای ترم تابستانی سال 1392

هنرجو می پذیرد:

شرایط سنی: 6تا 16 سال

داشتن گواهی پزشکی سلامت

شروع کلاسها دهه اول تیرماه

شیفت تمرین:

روزهای زوج زمین چمن مصنوعی خیابان معلم

(سرحدی)ازساعت 18 تا 20

صبح ها روزهای زوج زمین چمن طبیعی استادیوم

 آزاذی از ساعت 09 تا30/10

روزهای فرد زمین چمن طبیعی استادیوم آزادی از

ساعت 18 تا 20 خیابان مفتح 27

هزینه ترم تابستانی مبلغ 900000ریال

اسامی مربیان:

 1  - سرهنگ قیطاسی

 2- اقای علی عرب

  3- آقای حامد عظیمی

 4- آقای مجتبی کوزه گران

 5- آقای علی سارانی

 6- اقای علی حسینی

7- آقای جعفر حبیب زاده 

8- آقای حمید دارس

9- آقای مهدی کاظمی

10- علی حسینی

11- مدیر تدارکات: آقای ابراهیم نوفرستی

12-مدیر روابط عمومی : آقای مقامی

13-مدیر فنی : آقای دادگر

14-پزشکیار :آقای صباغ

امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای

 فرزندان دلبندتان باشیم

باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست