ایتالیا را بردیم: ایران 3 - ایتالیا 1

افسران - برای پیروزی های بیشتر بچه های والیبال دعا کنید.

تیم ملی والیبال ایران با شکست دادن ایتالیا در لیگ جهانی، جهان والیبال را به شگفتی واداشت. مسابقه تیم های ایران و ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال با برتری 3 بر 1 ایران به پایان رسید. پیروزی ایران بر ایتالیا، مهمترین پیروزی در تاریخ والیبال ایران است.