فرا رسیده ماه رمضان مبارک باد..

وقت میهمانی یار است بغل باز کنید

عطر دیدار حبیب است کمی ناز کنید

بر سر سفره میهمانی آیات خدا

ذکر عجل فرجی را به غنا ساز کنید

 

فرا رسیدن ماه پر برکت رمضان را به همه ورزشکاران و ورزشدوستان تبریک عرض نموده و امید است از فیوضات الهی حداکثر بهره را شامل شوید.