مسابقات جهانی والیبال..

از سری مسابقان جام جهانی والیبال شب گذشته تیم ملی  والیبال ایران توانست با یک نتیجه بسیاز جالب تیم قدرتمند آلمان را در سه گیم متوالی شکست دهد.و بار دیگر قدرت والیبال ایران را به رخ جهانیان بکشد..