باشگاه ورزشی نوین نوفرست برگزار می کند:

باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست بمناسبت

 ماه مبارک رمضان یکدوره مسابقه فوتسال و همچنین

 یک دوره مسابقه والیبال را تحت عنوان جام رمضان

بر گزار می نماید ورزشکاران محترم می توانند   

  به دفتر باشگاه واقع در شهر بیرجند

 خیابان مفتح 27 روبروی درب استادیوم آزادی

 مراجعه یا با شماره همراه

09151611422 تماس حاصل نمایند.

هزینه ورودی جهت ثبت نام فقط 60000 تومان می باشد.

داشتن کارت بیمه ورزشی برای کلیه اعضا’ تیم اجباری است.

مدارک لازم دو قطعه عکس 4×3 و یک برگ کپی کارت ملی