مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال جام رمضان در سالن کاریز نوفرست..!

امروز مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال

 جام رمضان نوفرست در دفتر باشگاه فرهنگی

 ورزشی نوین نوفرست واقع در خیابان مفتح 27

روبروی درب استادیوم آزادی بعد از افطاربرگزار میشود

 ازسرپرستان تیمها دعوت میشود در این مراسم

شرکت فرمایند .