تیتر داغ فوتبال:

پنجعلی نیامد تا حکم بگیرد!

 

قاسم دهنوی:پول سپاهان را آماده کرده ام!

 

پیشنهاد عجیب قرمزها به نکونام لو رفت!

 

قرارداد سنگین برادر دایی با پرسپولیس لو رفت!

 

محمد دایی گفت:اولا" قرارداد مربیان یکساله

 است نه سه ساله دوما" احتمالا"دوستانی

 که خبر را نوشته اند یک میلیارد ریال را یک

 میلیاردتومان خوانده اند!