والیبال بانوان..

مسابقات جام رمضان والیبال بانوان در بیرجند

با قهرمانی تیم پیمان بار پایان یافت!