والیبال جام رمضان در نوفرست..!

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست اعلام کرد

 مسابقات والیبال جام رمضان به میزبانی این باشگاه در سالن

 کاریز نوفرست استارت می خورد . جهت ثبت نام به دفتر باشگاه

 ورزشی نوین نوفرست واقع در خیابان مفتح 27 روبروی درب

 اصلی استادیوم آزادی مراجعه نمایند ویا با شماره همراه  -

 09151615406تماس حاصل نمایند.