حضور تیم فوتبال باشگاه ورزشی نوین نوفرست درلیگ سوم کشور..!!

مدیر با شگاه ورزشی نوین نوفرست پس از برگزاری

 نشستهایی با مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان

 جنوبی و مسئولین هیا’ت فوتبال استان گفت : اگر مسئولین

 هیا’ت فوتبال استان مارا همراهی کنند بزودی این باشگاه در

 لیگ دسته سوم کشور حضوری فعال خواهد داشت..!

 

قیطاسی افزود در هفته گذشته ما چند نوبت تست بازیکنان

 را داشتیم که تا اندازه ای بازیکنان را انتخاب کرده ایم البته ما

 از قبل هم روی این بازیکنانم شناخت کافی داشتیم چون

 سعی ما براین است که تیم بصورت بومی بسته شود و

 بازیکنان و کادر فنی همه بومی باشند و در این خصوص

مشکلی نداریم..