بمناسبت بزرگداشت و یاد و خاطره  همه عزیزانی که در مدت

 هفت سال دوری دکتر واعظ از میهن از دنیا رفته اند مجلس

 یادبودی در شب جمعه چهاردهم شهریور ماه در مسجد جامع

 نوفرست برگزار مینمایند، حضور خانواده های داغدار و همه

 شماعزیزان را چشم انتظارند..

 

 

خوش آمدی که خوش آمد مرا

 ز آمدنت...