برنامه مسابقات فوتبال دسته سوم کشور گروه 5

گروه پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور عبارتنداز: 1-ذوب آهن نوین اصفهان 2- نوین نوفرست بیرجند3- شهرداری نوین هرمزگان 4- شهرداری بم 5- صیادان کیش 6- صدر آباد هرمزگان 7- مس نوین کرمان 8 - حلال احمر گراش 9 - پرسپولیس زاهدان 10- وحدت خاوران بیرجند 11- شهدا’ ارتش اصفهان

- بازیهای این لیگ فقط در یک دور برگزار می شود و بصورت رفت و برگشت نخواهد بودو

 تقریبا هر تیم 5یا 6 بازی را میزبان خواهد بود!

- تیم های اول و دوم هر گروه به دور بعد مسابقات راه پیدا می کنند و   تیمهای سقوط 

  کننده از لیگ دسته دوم کشورو تیمهائیکه فصل گذشته در لیگ دسته سوم مانده اند

 در 2 گروه 12 تیمی به رقابت می پردازند.

هنوز مشخص نگردیده چند تیم به لیگ دسته دوم کشور صعود می کنند.!!

همچنین تیم های سوم و چهارم  گروه مقدماتی

 در لیگ باقی می مانند و 8تیم دیگر سقوط می کنند

 

تاریخ شروع مسابقات هفدهم شهریور یعنی کمتر از یک

 هفته به آغاز بازیها زمان مانده است.!!

نکته قابل توجه اینکه کمتر از یک هفته به آغاز بازیها مانده است ولی هنوز تکلیف

 نماینده استان خراسان جنوبی مشخص

 نیست !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟