استقلال بازی را به تیم کره ای واگذار کرد و دو بر صفر باخت تا همه چیز به بازی برگشت بستگی داشته باشد.و کار برای استقلال یک مقدار سخت تر شدضمن اینکه جواد نکونام با کارت زردی که از داور دریافت کرد بازی برگشت مقابل این تیم را از دست داد..!!

قلعه نوعی در مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازی

 گفت: یک نیمه را شما بردید و یک نیمه دیگر

 سرنوشت ساز را باید در تهران بازی کنیم!!!