امام علی (ع)..

 امام علی (ع):

هرگاه دیدی خداوند با وجود گناهان پیوسته به

 تو نعمت می دهد به هوش باش که آنها برای

 تو نوعی غافلگیری و مرگ ناگهانی است.

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
هوادار

تاریخ و روز وساعت دقیق بازی مشخص نشده؟ بعد این دیدار از شبکه استانی پخش زنده هست؟