مسابقات مدارس فوتبال

مسابقات مدارس فوتبال شهرستان بیرجند لغو شد

  اقای قیطاسی مدیرمدرسه فوتبال بارسا گفت: طی تماسی که چند ساعت قبل با یکی از مسئولین هیئت فوتبال شهرستان بیرجند گرفته شد در خصوص مسابقات مدارس فوتبال ایشان گفتند به  این دلیل که چون میزبانی این مسابقات را مدرسه فوتبال بارسا و ملی پوشان مشترکا" متقبل شده اند و در جلسه ای که به همین منظور برگزار شده بود مقرر گردید سایر مدارس فوتبال به ازای هر تیم که به مسابقات اعزام می نمایند بایستی مبلغ 500000ریال به مدارس میزبان بپردازندو مهلت پرداخت هم تا 24شهریور ماه اعلام شده بود لیکن تاکنون هیچ مدرسه اینکار را نکرده لذا هیئت فوتبال هم اعلام نموده که مسابقات انجام نمی شود!!!!!!!!!!!!! 

/ 0 نظر / 7 بازدید