مربیا ن بدانند.......

هر مربی باید به جایگاه و وظیفه  ای که دارد آگاه باشد.هر مربی الگویی است برای بازیکنان و همه اعضای تیم.رفتار او در حقیقت به زندگی بقیه جهت می دهد. در عین این که باید حد و اندازه اش را بشناسد نباید دچار خود بزرگ بینی شود و اهمیتی بیش از حد برای خود قائل باشد.

ایمان به خدا بسیار مهم است. ایمان یکی از مهمترین ویژگی انسان است و من از خدا فقط برای اینکه اجازه داده زندگی کنم تشکر می کنم و او را قلبا" ستایش می نمایم. 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

                         دائما" یکسان نباشد حال دوران غم مخور

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسین

سلام این مصاحبه با آقای قیطاسی چی شد