آزمون شاتل ران در فوتبال

با سلام به مربیان و فوتبالیستهای عزیز در خصوص تست شاتل ران عرض کنم که یکی از رایج ترین تستها در فوتبا ل ا ست که جهت سنجش آمادگی قلبی و عروقی در مراحل مختلف تمرین میباشداین تست بر اساس تعداد ضربان قلب بازیکن و در زمانهای مختلف تمرین سنجیده میشود. نحوه انجام آن به این صورت است که بازیکن بایدمسافت 20 متری را سه مرتبه (رفت- بر گشت و رفت) با حداکثر سرعت انجام دهدسپس دریک محدوده 5متری به استراحت فعال بپردازدو پس از دو بار رفت و برگشت در محدوده 5متری مجددا"سه بار مسیر 20 متری را با حداکثر سرعت انجام داده و سپس دو بار مسیر 5 متری را طی نماید.  

/ 0 نظر / 92 بازدید